Projekt: Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki

Od października 2018 r. w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w gminie Dukla i Jaśliska” w naszej szkole odbywają się zajęcia rozwijające oraz wyrównawcze z matematyki, na które uczęszczają uczniowie kl. V –VI (2grupy po 6 ucz.) oraz uczniowie kl. VII – VIII (2 grupy po 6 ucz.). Zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęcia matematyczne odbywają się w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Głównym zamierzeniem prowadzonych zajęć jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką, umożliwienie uczniom uzdolnionym matematycznie zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza zakres programowy. Natomiast uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach umożliwia nadrobienie zaległości oraz wyćwiczenie tych umiejętności, które są niezbędne podczas bieżącej pracy na lekcjach matematyki.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji uczniów można stwierdzić, że uczniowie chętnie wykonują powierzone im zadania, są aktywni, często podejmują dyskusje na temat rozwiązywanych problemów, zadają pytania. Swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć uwzględniająca zainteresowania uczniów sprzyja większej, niż na lekcjach matematyki, ich aktywności. Uczniowie uczestniczący w zajęciach uczą się matematyki w trochę innych warunkach niż na lekcji. Najczęstszą formą jest praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia, podczas których uczniowie wykonują prace techniką haftu matematycznego. Powstało już kilka ciekawych prac, które niebawem zostaną umieszczone na szkolnej wystawie.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji uczniów można stwierdzić, że uczniowie chętnie wykonują powierzone im zadania, są aktywni, często podejmują dyskusje na temat rozwiązywanych problemów, zadają pytania. Swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć uwzględniająca zainteresowania uczniów sprzyja większej, niż na lekcjach matematyki, ich aktywności. /Iwona Janas/

Programowanie

0d 04 października w szkole rozpoczęły się zajęcia dotyczące nauki programowania dla dzieci młodszych z klasy I i III oraz dzieci starszych z klasa IV – VIII.
Od samego początku zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniów ciekawi nie tylko sam temat programowania ale również pomoce jakimi szkoła wspiera całą akcję - a przede wszystkim klocki i roboty wspierające proces nauki programowania.
Zajęcia prowadzone są od podstaw. Program zajęć został tak przygotowany aby w przyjaznej kolejności wprowadzać coraz to trudniejsze zagadnienia. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia oraz współpracy w grupie.
Realizacja zajęć przebiega w przyjaznej i twórczej atmosferze. Dzieci z ochotą współpracują między sobą i dzielą się nabytymi umiejętnościami. Zajęcia są z całą pewnością satysfakcjonujące zarówno dla uczniów, jak i prowadzących. /Piotr Grzywacz/

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej..