Dzień Kobiet

W dniu 8 marca 2018 r.

obchodziliśmy w szkole Dzień Kobiet.

Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

złożyli koleżankom

i Paniom z grona pedagogicznego oraz obsługi

najserdeczniejsze życzenia.