Projekt "Umiem pływać"

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III i IV realizowali szkolny projekt "Umiem pływać", który był współfinanowany przez Gminę Dukla w ramach profilaktyki uzależnień. Uczniowie z radością wyjeżdżali na basen do Jasła i uczestniczyli w lekcjach pływania prowadzonych przez instruktora. W czerwcu odbyła się ostatnia lekcja z egzaminem sprawdzającym umiejętności pływackie uczestników zajęć. Wszyscy zdali swój sprawdzian celująco. Gratulujemy Uśmiech

Zdjęcia