Promocja czytelnictwa trwa!

To już kolejny finał akcji promujących czytelnictwo, a organizowanych przez bibliotekę szkolną we współpracy z nauczycielem języka polskiego. Tym razem nagrodzono uczniów z klasy I i III za prace plastyczne „Mój miś” oraz  z klas IV –VI, którzy wzięli udział w dwuetapowym konkursie czytelniczym „Świat powieści Małgorzaty Musierowicz”. W I części konkursu literackiego uczestnicy wykazywali się znajomością powieści, natomiast w drugiej pisali wypracowanie pt. „Człowiek może rozwiązać trudne życiowe problemy, jeśli bardzo chce”. Udowodnij słuszność powyższej tezy, odwołując się do przykładów z powieści M. Musierowicz „Kłamczucha”./M.S/ Zdjęcia

Gratulujemy laureatom konkursów dedykując wszystkim myśl Kornela Makuszyńskiego
"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem".