Biblioteka szkolna wspiera rozwój zainteresowań czytelniczych

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka wzbogaciła się o 172 książki. Po technicznym opracowaniu zbiorów zorganizowano gazetki promujące czytelnictwo oraz wystawy nowych książek. Zakupione nowości prezentowano w oddziale przedszkolnym oraz na świetlicy szkolnej. Na korytarzu zagospodarowano tablicę, gdzie uczniowie prezentują ilustracje do przeczytanej  książki. Starsi uczniowie z klasy VI czytali książki młodszym. Raz w tygodniu prowadzone jest kółko czytelnicze dla klasy I.

W każdej klasie nauczyciel bibliotekarz  realizuje projekt czytelniczy:

klasa I ,,W krainie książek"
klasa III ,,Maria Konopnicka tak blisko nas"
klasa IV ,,Teatr to my"
klasa V ,,Świat powieści Małgorzaty Musierowicz"
klasa VI ,,Dlaczego warto czytać książki"

W październiku zorganizowano konkurs plastyczny dla klas I-III pt. ,,Bohater książki moich marzeń" oraz konkurs czytelniczy dla klasy III ,,Życie i twórczość Marii Konopnickiej", który był podsumowaniem realizowanego projektu. Dla uczestników konkursów nauczyciel - bibliotekarz przygotował dyplomy oraz nagrody książkowe./M.S/

Zdjęcia