Próbna ewakuacja w szkole

19 października bieżącego roku o godzinie 11.35 rozległ się w szkole sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym. Były to ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w budynku szkoły. Wszyscy uczniowie i pracownicy, zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia, opuścili budynek szkoły i udali się na plac zabaw. Wychowawcy klas zdali raport o frekwencji dyrektorowi szkoły. Po kilku minutach na sygnale przybyła OSP w Głojscach i przeprowadziła pokazową akcję ratowniczą.
Sprawnie przeprowadzona ewakuacja pokazała, że pracownicy szkoły przygotowani są do postępowania na wypadek pożaru. Akcja przeciwpożarowa była dużym przeżyciem dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Kilka zdjęć

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie dziękują strażakom z OSP w Głojscach za pomoc w przygotowaniach i udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych.