Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła w ubiegłym roku szkolnym realizowała program Ministerstwa Edukacji Narodowej nakierowany na promocję czytelnictwa - "Książki naszych marzeń", dzięki któremu możliwe było wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym, jako jedna z trzech szkół gminy, otrzymaliśmy dotację na realizację "Narodowego Programu Czytelnictwa", mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Nauczyciel - bibliotekarz wspólnie z uczniami dokonał wyboru literatury, o którą należałoby wzbogacić bibliotekę szkolną. Zakupione pozycje okazały się strzałem w dziesiątkę i cieszą się popularnością wśród młodych czytelników. Równocześnie rozpoczyna się w szkole realizacja projektów i różnorodnych zadań i towarzyszących realizacji programu./E.K/