Realizowane projekty

Uczniowie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

biorą udział w realizacji następujących projektów:


 

 • Mleko w szkole

 

Celem akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Programem objęci są wszyscy uczniowie klas I- VI oraz oddział przedszkolny, którzy otrzymują do spożycia mleko białe.

 

 • Owoce w szkole

 

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Programem są objęci uczniowie z klas I – III. Otrzymują oni porcje warzyw i owoców lub soki owocowo- warzywne. W I półroczu było to 31 porcji dla każdego ucznia.

 

 • Śniadanie Daje Moc

 

Ideą programu jest zwiększenie świadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. W programie uczestniczą uczniowie klas I – III.

 • Klub Bezpiecznego Puchatka

 

Program edukacyjny, którego celem jest poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. W ramach programu wykorzystywane były materiały edukacyjne dla dzieci i ich rodziców. Podsumowaniem zajęć był udział uczniów w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa Puchatka. Projekt realizowali uczniowie klasy I.

 

 • Internetowy Teatr TVP dla szkół

 

Główną ideą programu jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu. Od ubiegłego roku szkolnego uczniowie klas 0 – III oraz IV – VI systematycznie  biorą udział w projekcie i uczestniczą w spektaklach transmitowanych przez TVP.


 • Ratujemy i Uczymy Ratować

 

Projekt realizowany w szkole już kolejny rok pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Realizacja polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Programem objęte są dzieci klas I- III.


 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

To uchwalony przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.


 • Lekki Tornister

 

Projekt realizowany jest w klasach 0 -III, a jego celem jest przypominanie jak istotna jest edukacja prozdrowotna w zakresie profilaktyki wad postawy.


 • Trzymaj formę

 

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.


 • Szkoła Przyjazna Rodzinie

 

Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznany w ramach programu certyfikat jest dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.


 • Porcja Pozytywnej Energii

 

Celem programu jest promocja zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia poprzez działania profilaktyczne ograniczające nadwagę i otyłość.